Autor: Piotr Bąk

(+48) 785-210-599

ekspert ds. wniosków

(+48) 798-690-557

manager projektu

Blog

Inne artykuły

Pomagamy Klubom bezpłatnie pozyskać środki oraz złożyć i rozliczyć wnioski z dotacji. Dołącz do ponad 300 zadowolonych Klubów!

narodowa baza talentów
28 stycznia 2023

Narodowa baza talentów - program Klub

Narodowa baza talentów to projekt, którego celem jest zgromadzenie i udostępnienie informacji o osobach posiadających szczególne talenty sportowe. Baza ta jest projektem realizowanym przez Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w celu ułatwienia identyfikacji, rozwoju i wykorzystania talentów w różnych dziedzinach.

 

Jednym z głównych celów Narodowej bazy talentów jest ułatwienie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do różnych programów rozwojowych, stypendiów, grantów lub projektów badawczych. Dzięki temu, że informacje o talentach zgromadzone w bazie są dostępne dla różnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, proces rekrutacji staje się bardziej efektywny i skuteczny.

 

Kolejnym celem Narodowej bazy talentów jest ułatwienie rozwoju zawodowego i kariery zawodowej osób posiadających szczególne talenty. Dzięki temu, że informacje o talentach są dostępne dla różnych pracodawców, osoby te mogą zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy lub awansu zawodowego.

Narodowa baza talentów może również pomóc w rozwoju różnych dziedzin nauki, technologii, kultury czy sportu. Poprzez identyfikację i wsparcie osób o wyjątkowych umiejętnościach, państwo lub organizacja rządowa może przyczynić się do rozwoju krajowych osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych.

 

Aby Narodowa baza talentów mogła spełniać swoje cele, musi być prowadzona w sposób profesjonalny i transparentny. Proces wprowadzania danych do bazy powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowane osoby, a informacje zgromadzone w bazie powinny być aktualizowane regularnie. Również proces udostępniania informacji z bazy powinien być odpowiednio zabezpieczony, aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo danych osób zgłoszonych do bazy.

 

Jednym z ważniejszych aspektów Narodowej bazy talentów jest proces nominacji i selekcji osób, które będą zgłaszane do bazy. Proces ten powinien być przeprowadzany przez odpowiednio przeszkolonych ekspertów, którzy będą w stanie ocenić rzeczywiste talenty i umiejętności osób zgłaszanych do bazy.

Narodowa baza talentów może również być wykorzystywana do celów badawczych i statystycznych. Dzięki zgromadzonym danym możliwe jest przeprowadzanie analiz dotyczących rozmieszczenia talentów w różnych regionach kraju, czy też w różnych dziedzinach. Może to pomóc w planowaniu polityki rozwoju talentów przez państwo lub organizację rządową.

 

Na koniec, Narodowa baza talentów jest narzędziem, które może przyczynić się do rozwoju krajowych talentów sportowych. Dzięki temu projektowi, państwo lub organizacja rządowa mogą skuteczniej wykorzystać potencjał ludzi posiadających szczególne talenty, umiejętności czy kompetencje, co przełoży się na rozwój krajowego potencjału sportowego.

 

Główne cele "NBT""

 

  • systematyczna diagnoza kondycji fizycznej i rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży w Polsce;
  • zbieranie i dostarczenie danych do interdyscyplinarnej oceny kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży w kraju;
  • zwiększenie sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa;
  • poprawa stanu zdrowia
  • dostarczenie danych do oceny efektywności programów poświęconych zwiększeniu aktywności fizycznej, na rzecz Ministerstwa Sportu;
  • podniesienie skuteczności alokacji zasobów finansowych w celu wyrównywania szans rozwojowych dzieci i wspierania rozwoju talentów sportowych;
  • wstępna identyfikacja i weryfikacja możliwości fizycznych dzieci i młodzieży uzdolnionych ruchowo i o specjalnych potrzebach;
  • kształtowanie nawyków podejmowania aktywności przez dzieci i młodzież, stanowiących podstawę przyszłych sukcesów sportowych.

 

Co wspólnego ma NBT z Programem Klub?

 

Każdy Klub. który zgłosi się do ministerialnego programu musi zapisywać wyniki testów sprawnościowych wszystkich uczestników programu, które następnie musi wprowadzić do elektronicznej bazy danych, czyli Narodowej Baza Talentów. Jest to cała papierologia, którą należy sporządzić co może być kłopotliwe i czasochłonne. Na szczęście jest i na to rozwiązanie, wystarczy, że powierzysz nam przygotowanie wszystkich dokumentów w ramach tej dotacji i będziesz miał problem z głowy. Pamiętaj, że pomagamy Klubom w złożeniu aplikacji do programu od A do Z i robimy to zupełnie bezpłatnie!

 


 

Zleć napisanie i złożenie wniosku specjalistom i uzyskaj dofinansowanie dla swojego klubu sportowego! Zadzwoń (+48) 798-690-557 lub napisz piotr@programydlaklubow.pl i dopytaj o szczegóły.

EDYCJA 2024

Zgłoszenie do Programu KLUB 

Pomożemy Ci bezpłatnie przygotować, złożyć i przede wszystkim rozliczyć program. Zgłoś się do nas i zaoszczędź sobie czas, energię i nerwy. Wszystkie info nt. programu znajdziesz tutaj →

Piotr Bąk

manager projektu

Masz pytania? Zadzwoń do mnie.

Zadzwoń do mnie

(+48) 798-690-557

Wyślij mi wiadomość

piotr@programydlaklubow.pl

Ekspert ds. wniosków

(+48) 785-210-599

Masz pytania? Zadzwoń do mnie

(+48) 798-690-557

Prawa autorskie © 2023 Programy dla Klubów | FAQ | Polityka prywatności | Sportowe Wakacje + | Projekt i realizacja Smart Pixel

 

logo programy dla klubów